Folkebibliotekerne
.

Bygningerne og de kunstneriske udsmykninger.
 


Af Lone Lambert Jensen og Thomas Laulund


 

Start side
Up
Allerød Bibliotek
Ballerup bibliotek
Birkerød Bibliotek
Christianshavns bibliotek
Dragør bibliotek
Espergærde bibliotek
Farum bibliotek
Frederiksberg bibliotek
Frederikssund bibliotek
Frederiksværk bibliotek
Gentofte Hovedbibliotek
Gladsaxe Hovedbibliotek
Greve bibliotek
Helsinge bibliotek
Helsingør bibliotek
Herlev bibliotek
Hillerød bibliotek
Hjortespring bibliotek
Hørsholm bibliotek
Hvidovre bibliotek
Kastrupgaard bibliotek
KKB, Hovedbiblioteket
Lyngby, Stadsbiblioteket
Næstved bibliotek
Nørre Alslev bibliotek
Præstø bibliotek
Roskilde bibliotek
Rødovre Kommunebibliotek
Skibby bibliotek
Slangerup bibliotek
Tårnby bibliotek
Valby bibliotek
Vallø bibliotek
Vanløse bibliotek
Værløse bibliotek
Ølstykke bibliotek 

 

 

Næstved bibliotek.

 

 

(Biblioteket er flyttet til nyt byggeri pr. 30/10 2004)

  

 

Blæst, regn og utålmodighed gjorde at jeg ikke fik taget noget billede af biblioteksbyggeriet udefra, den dag jeg besøgte Næstved Bibliotek. Biblioteket er en del af "Balticagaarden", opført af forsikringsselskabet Baltica i 1961, og har facade ud mod Sct. Peder Kirkeplads. Biblioteket råder over 3 etager i hovedfløjen, samt  kontorer i 2 etager i en mellembygning som går vinkelret ud fra hovedfløjen. 

Billedet ovenover viser hvordan voksenudlånet i stueetagen er delt i to dæk hen imod den ene gavl. Det hele ser meget kompakt ud, og biblioteket lider da også af pladsmangel. Som det ses på reolen forneden midt i billedet, er alle reoler blevet forhøjet på et tidspunkt. Billeder fra bibliotekets indvielse viser et meget smukt og luftigt biblioteksrum. Den slags luftighed går over med tiden, men kan genskabes.

Næste billede viser en meget smuk og let renoveret læsesal. Den ligger på etagen over voksenudlånet, ligesom børnebiblioteket gør. Gulvbelægningen er det oprindelige linoleum, som holder flot endnu. Reolerne er også de gamle, der holder endnu. Tværs gennem lokalet, vinkelret på den reolvæg der ses i billedet, stod indtil for nylig en række reoler. Efter de er fjernet, delvis flyttet ud til væggen  er rummet blevet meget mere åbent. De nyanskaffede lette møbler bidrager positivt til helhedsindtrykket. De buede borde midt i billedet kan skilles ad og arrangeres efter behov. Det lidt mere rodede avishjørne, næste trin i  istandsættelsen, kom ikke med i billedet.

 

 

Og se lige den belysning. Fuldt tilstrækkelig og stort set usynlig. Bravo.

I 1974 fik Næstveds sydlige bydel et stort biblioteksfilial, Sct. Jørgens Filial. Det har aflastet hovedbiblioteket noget, men har ikke betydet en egentlig nedgang i udlån derfra. Der har mange gange været planer på bordet om nyt og større byggeri, der dog aldrig vil kunne få nær den samme centrale placering som biblioteket er så glade for at have nu. En løsning der har været diskuteret, er at beholde det nuværende hovedbibliotek som et city filial og placere et nyt hovedbibliotek mere decentralt, hvor der er plads.

Biblioteket startedes, som så mange andre på grundlag af private bogsamlinger, i 1913 i lokaler i Jernbanegades Skole. Pressen skriver bl.a. " ... som det første i Landet er Bogbestanden katalogiseret efter det nye amerikanske System." Lokalerne bliver hurtigt for trange og i 1917 flytter man til Teknisk Skole hvor der bliver oprettet læsesal. I 1921 bliver Næstved Folkebibliotek centralbibliotek og får egne lokaler i den gamle realskole. Pressen er igen begejstret og biblioteket bliver udråbt af Professor A.S. Steenberg til et af landets allerbedste biblioteker.

Og dér bliver man i en bygning der så at sige ikke forandrer sig i 37 år. Centralbiblioteket dækker i den periode 4 købstæder, 36 sognekommuner, udlån fra 11 filialer, 4 kaserner, to hospitaler og to plejehjem. I 1958 bliver bibliotekets styrelse og kommunen så enige om at biblioteket lejer sig ind hos Baltica og flytningen finder sted 3 uger i november måned 1961. Endnu engang forsøger man at overgå hinanden i ros og beundring. Denne gang stemmer E. Allerslev Jensen og rektor Preben Kierkegaard i.

 

Kunsten i biblioteket

Det er ikke meget væsen kunsten gør af sig på Næstved bibliotek. Det meste fandtes egentlig i trappeopgangen mellem etagerne.

Således mødte jeg denne skulptur i bemalet jern på vej mellem stuen og første sal. Den røbede ikke hverken titel eller ophav, men jeg vil uden at blinke tilskrive den Egon Fischer og tidsfæste den til 1980'erne. Mon den er dukket op i anledningen af bibliotekets 75 års jubilæum i '88 eller 25 år i det nye byggeri, '86 ?

 

 

Og gudskelov er de lokalpatriotiske nok til at have eksempler på keramik fra Herman A. Kählers fabrik stående. Nu har jeg et blødt punkt hvad angår keramik og keramiske udsmykninger, men uanset hvad, så er det flot.

 

Kählers fabrikker startedes af Joachim Christian Herman Kähler som løste borgerskab i Næstved i 1839 og begyndte med at lave kakkelovne og almindelige pottemagervarer. Senere blev virksomheden splittet op og fabrikken "Bag sandbanken" koncentrerede sig om krukkerne. Kunstnere der har været tilknyttet Kählers fabrik er bl.a. H.A. Brendekilde, L.A. Ring, Karl Hansen Reistrup, Th. Bindesbøll, Svend Hammershøi, Frits Syberg og Kai Nielsen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Næstved Bibliotek
(gammel adresse)
Sct. Peders Kirkeplads 9
4700 Næstved
Telefon: 5578 5300
Fax: 5578 5300 

  • Opført: 1961 
  • Arkitekt: Eske Kristensen
  • Opført til biblioteksformål.
  • Permanent ophængt /-stillet kunst. 
Klik på logo for at besøge bibliotekets hjemmeside